Stadga


Pickan skar tråkigt nog upp tassen igår, men vi gråter inga tårar över det. Det läker ju. Istället fick vi en bra kick i baken för att lägga en bra grund för stadga, något jag dragit mig för att jobba med just för att det är tråkigt och jobbigt. Men väl uppe i det var det rätt kul. Som allt när man börjar fördjupa sig tror jag 😀
Min tanke är att lära in ett framåtsändande och framfördgående, detta kommer jag grunda på låst huvud som jag jobbar med i klippet ovan. Ävem för zätat är detta viktigt, de är svårare för hunden att stå stadigt om den vrider på huvudet likväl som att hunden som svart på vitt vet att stå helt still med huvudet rakt fram kommer göra bättre skiften.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *