Koppeltvång och arga människor

3378625196
 
När man blir påhoppad om att det är koppeltvång i Sollentuna kommun av en hundägarpar precis när deras Cairnterrier försöker sticka till mina hundar då börjar man ju fundera. Provade resonera med dom men de var för gamla och bittra… Jag har inget problem att koppla mina hundar om någon ber mig för att de är rädda, inte gillar hundar, de är rädd om sin egna hund m.m. ja i regel kopplar jag mina hundar om någon säger till. Jag vill inte att de ska störa någon men samtidigt måste de få röra på sig och att röra på sig innebär inte enbart koppelpromenad.
Det innebär att få gå i det tempot dom väljer (kanske inte rejsa fram hej villt men…) Men ber någon mig att koppla så gör jag det och släpper dom igen när vi kommit en bit bort förbi personen/nerna/hund/arna..  Det här med koppeltvång finns ju för att människor inte har koll på sina hundar tror jag.
Vissa har liksom missuppfattat vissa lagar. Lagen om koppeltvång i skog och mark, innebär vintertid att hunden ska komma på inkallning och inte störa vilt, medmänniskor, medhundar.
Under vår och sommartid när de har sina ungar så gäller i regel samma sak. Hunden får inte jaga vilt annars ska den hållas i koppel. Rätt sunt.
Källhänvisning Naturvårdsverket
 “Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.
Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.
Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Full kontroll även annan tid

Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina. En lösspringande hund i naturen får kopplas av en jakträttshavare. Det är ofta markägaren, eller någon som företräder henne eller honom. 
Om hunden inte går att fånga riskerar den att bli skjuten. En hundägare har ett strikt ansvar att hunden inte orsaker ”skador eller avsevärd olägenheter”. Det gäller inte bara vilt utan även till exempel betande tamdjur. Även en hund som inte biter djuren, utan bara jagar dem i en hage, är ett exempel på en skada eller olägenhet.
I ett område där renskötsel bedrivs ska hundar, som inte används i renskötseln, kopplas. Detta gäller också när renar flyttas. Denna regel finns i rennäringslagen. Här finns ett koppeltvång (”hållas i band”).
Just i min Kommun gäller följande
Källhänvisning Sollentuna Kommun

“Du får ha din hund lös på din tomt, i rastgård eller i skogen. Men även när det är tillåtet att ha hunden lös måste du ha den under uppsikt och vara säker på att den lyder dig och inte springer ut från tomten eller försvinner iväg i skogen. Hunden ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.”
Det som gör mig lite upprörd är väll främst att de var tvungna att bli så upprörda detta bittra par. De nämnde som exempel att om deras hund springer fram till mina kopplad så har de rätt. Min respons är att kommer inte deras hund på inkallning (den kan inte springa fram till mina kopplad) så tar jag den och lämnar in den till polisen, för den är utom kontroll.
Till slut blev jag lite sur och sa att det är inte mitt fel att deras hund inte skulle komma på inkallning. Lite barnsligt, men ack så sant.
Kan man ha sin hund lös för att den lyder så tycker jag verkligen man ska erbjuda den hunden den möjligheten, men som sagt respektera sin omgivning. Om någon ber en att koppla sin hund om man har den lös, ja då gör man det. Med ett leende! Och säger absolut kan jag göra det. Man vill va sin omgivning så tillmötesgående som möjligt. Jag kopplade till och med mina hundar, för att detta par bad mig. Inte för att jag behövde, vi var precis i kanten av ett skogsparti, men för att jag inte orkar bråka.
Kunde inte låta bli att fråga varför dom var så otrevliga.. men responsen var “Otrevlig, jag är inte otrevligt!!”   Resonera och diskutera som vuxna människor, vem kom på det begreppet? 😉
 
Suck…
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *