Fokus och Toppning

Just nu ligger fokus på att mentalt förbereda mig inför helgens tävlingar.
Förbereda Kellie så gott jag kan, dämpa det som behöver dämpas och höja de få saker där hon behöver komma upp i aktivitet.
Efter jul har fokus legat kring hennes aktivitetsnivå och att hitta en balans där vi hittar varandra och kan samarbeta utan för mycket ljud eller för lite engagemang och belöningsförväntan.
Det har gått 80% bra, vilket betyder att vi är något på spåret. Tror jag. Hoppas jag.
Här kommer film från helgen när vi tränade, både bu och bä men 75-80% bra, så jag får väl ta det som brister med en nya salt. Men man behöver väl egentligen alltid fler program i kroppen innan tävling.
Jag försöker tänka i perioder i min träning.
1. Träningsperiod – Vi tränar mycket, svårt och stenhårt och belönar upp mycket.
Kanske 70% belöningstänk och 30% uppgift.
2. Inför Toppning – Jag höjer kriterierna, tränar mer helhet och släcker lite skräpbeteenden som fullt en funktion i träningsperiod.
Kanske 50/50 belöningstänk och uppgiftstänk
3. Toppning och tävlingsperiod
Vi tränar lite färre och kortare pass, har överseende för fel som uppstår om det inte är massivt. Stöttar där det behövs. Fokus ligger på hundens självförtroende att den kan utföra momenten.
Målsättningen är att hunden innan toppning ska vara lite mer dämpad och så höjer vi den lite under toppningen för att den den ska ha 60-70% uppgiftstänk i kroppen men 30-40% belöningstänk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *