4 Veckors Fotgående och Zäta BootCamp

Efter nyår ställde vi om träningen en del. Fokus var på att ta fram mer koncentration och motor och minska på stressen. Stress är både positivt och negativt, men jag tror att i mångas träning, min inklusive, så tar man gärna den kortsiktiga vägen och väger upp saknad koncentration och motor i moment med just att höja stressen i momentet.
Det är lätt ordnat med lite heta häftiga belöningar och kortsiktigt ger det snabb, häftiga resultat. Med det sagt dock inte långsiktiga, för över en längre period kan/brukar det ge biverkningar.
Nu är tanken att ge fotgåendet en hundraprocentig 4 veckor konsekvent reboost-bootcamp. Nolltolerans på fel attityd, eye, dålig position, ljud, blick-släpp.
Målbilden beskriv som lugnt och fint.
Korrekt   mjukt   stadigt  trevligt  tillsammans  tydligt  enkelt
Då vi plockat bort belöningarna i en 6 veckors period är det nu dags att börja lägga in de lite igen. Inte belöningsmaskin-intervaller utan här och där och då inte som syfte att lugna henne utan för att hon faktiskt är duktig.
Anne syftade på att jag skulle ha en stor variation i längd. Ibland bara någon minut, ibland längre, men ta ifrån henne känslan att det är svårt. Ibland ska jag belöna henne med ett nytt moment, ibland med en transport + belöning. Ja helt enkelt försöka hitta stor variation i det. För att kunna variera kommer jag nog nästan behöver bestämma innan träningen hur det ska se ut. Får se hur jag löser det.
Även transporterna ska tränas, ett låtsas fot men men nolltolerans på blicksläpp. Jag ska prata med henne hela tiden för att tydliggöra vad är det vi gör.
Jag tror att ett naturligt kommando för mig i transporten är “kom” alt om jag lägger till en annan ljudsignal, kanske smacka med munnen, vad vet jag.
Jag tror inte jag tjänar på att förbereda henne för nästa moment direkt i upplösningen från ett annat moment. Det kommer nog bara förstärka “jag-kan-själv-känslan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *